Privacybeleid

Laatste Update: 25 juni 2021

Inleiding

Indeez (ook ‘wij’ of ‘ons’ en ‘onze’ genoemd) doet er alles aan om uw privacy te respecteren en we erkennen de noodzaak van passende bescherming en beheer van uw Persoonsgegevens. Dit Privacy beleid legt uit hoe we persoonlijke gegevens gebruiken die we verzamelen over individuen (‘u’ of ‘uw’) met betrekking tot onze diensten en op onze website (‘Indeez.eu’ en alle sub domeinen) en mobiele applicaties (‘app’ ).

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle gebruikers die een account aanmaken op onze website of app, evenals op alle bezoekers tijdens het browsen op onze website of app en alle personen die onze diensten gebruiken of een claim indienen zonder een account aan te maken.

Wij nodigen u uit om de tijd te nemen om dit beleid aandachtig te lezen. Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op zoals aangegeven in het gedeelte ‘Contact’ hieronder.

Wie is Indeez?

Onze volledige naam is Indeez SAS, genoteerd in het handels- en handelsregister van Parijs onder nummer 888 048 659 en geregistreerd als verzekeringsmakelaar in het Franse ORIAS-register, onder nummer 20006983, om in Frankrijk en in de Europese Unie te opereren onder de vrijheid van dienstverlening. In het VK worden we beschouwd als geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA). Indeez is opgenomen in het register voor financiële diensten en haar FCA-nummer is 938582.

De dienstverlening van Indeez betreft voornamelijk bemiddelingsactiviteiten naar zelfstandigen en digitale platformen en bedrijven die werken met zzp’ers (‘de Platforms’). Hieronder valt het optreden als verzekeringstussenpersoon en het verzorgen, aanbieden, distribueren en beheren van verzekeringsproducten.

We nemen onze verplichtingen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming serieus, inclusief de beveiliging van uw Persoonsgegevens. We gebruiken technische, organisatorische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen. We bieden ook training aan onze medewerkers om ons te helpen de wetten inzake gegevensbescherming na te leven.

Wat zijn Persoonsgegevens?

‘Persoonsgegevens’ is alle informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren of waarmee u identificeerbaar bent. Dit omvat maar is niet beperkt tot uw naam, nationaliteit, telefoonnummer, bank- en creditcardgegevens, persoonlijke interesses, e-mailadres, uw afbeelding, door de overheid uitgegeven identificatienummers, biometrische gegevens, ras, geboortedatum, burgerlijke staat, religie, gezondheidsinformatie, voertuig- en verzekeringsinformatie, werkgelegenheidsinformatie en financiële informatie.

Hoe verzamelen wij Persoonsgegevens?

We verzamelen persoonlijke gegevens rechtstreeks van u, inclusief van alle aanvraagformulieren die u invult, alle correspondentie die u met ons hebt, wanneer u onze website of app gebruikt, en van het apparaat dat u gebruikt wanneer u onze website of app bezoekt.

We kunnen ook persoonlijke gegevens over u verzamelen uit andere bronnen, zoals:

 • openbare bronnen;
 • de Platforms, verzekeringsmakelaars en andere zakenpartners waarmee we samenwerken;
 • externe aanbieders (claimbehandelaars, kredietinformatiebureaus, screeningproviders, enz.); en
 • regelgevers, overheidsinstanties en databases.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Voor alle gebruikers

Tijdens websitebezoek: cookies, internetprotocol (IP)-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, taalinstelling, tijdzone-instelling en locatie, browser plug-in typen en versies, besturingssysteem en platform en andere technologische apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website of apps, inclusief gebruiksgegevens van onze website, apps of diensten. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies en vergelijkbare technologieën.

Om contact met ons op te nemen: Naam, E-mailadres, Organisatie

Om op vacatures te solliciteren: Naam, Adres, E-mailadres, Telefoonnummer, Cv

Voor gebruikers die een Indeez-account aanmaken

Tijdens registratie: Voornaam, Achternaam, Gebruikersnaam & wachtwoord, Geboortedatum en -plaats, Land van verblijf, E-mailadres, Telefoonnummer en indien relevant, Beroep, Platformnaam en Platform-ID.

Voor gebruikers die een verzekering afsluiten

Tijdens het afsluiten van de verzekering: Voornaam, Achternaam, Geboortedatum en -plaats, Adres, E-mailadres, Telefoonnummer, Beroep, Verzekeringskeuze en aanvullende Persoonsgegevens die nodig zijn om de verzekering af te sluiten (afhankelijk van de afgesloten polis) 

Tijdens de betaling: Factuuradres, Bij- en afschrijving en andere gegevens van producten of diensten die u bij ons heeft gekocht, inclusief betaalkaartgegevens

Voor gebruikers die een claim indienen (met of zonder een Indeez-account)

Tijdens het claimbeheer: Voornaam, Achternaam, Geboortedatum en -plaats, Woonland, E-mailadres, Telefoonnummer, Platformnaam en Platform-ID, Claimdetails (zoals plaats en datum van het incident), Informatie die relevant is voor de Claims die het volgende kunnen omvatten, maar hier niet tot beperkt zijn:

 • gezondheidsgegevens zoals diagnose, dokters-/ziekenhuisattest, testresultaten, medische kosten
 • rijksregisternummer (alleen indien opgenomen in gezondheidsdocumenten – zie hierboven)
 • identiteitspapieren
 • politieverslagen
 • foto’s en video’s van het incident met afbeeldingen en eigendommen van mensen
 • financiële gegevens en bankgegevens
 • Alle andere relevante informatie, inclusief details van uw claimgeschiedenis.

Gevoelige Persoonsgegevens (Bijzondere Categorie of Strafbare Feiten)

Soms moeten we mogelijk meer gevoelige informatie over u verzamelen. Dit kan het geval zijn om u te voorzien van uw verzekeringsdekking, uw polis te beheren, uw claims te behandelen en eventuele klachten te behandelen.

Speciale categoriegegevens omvatten informatie met betrekking tot uw gezondheid, genetische of biometrische gegevens, seksuele geaardheid, seksleven, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen en vakbondslidmaatschap. Gegevens over strafbare feiten omvatten alle informatie met betrekking tot veroordelingen, criminele activiteiten, beschuldigingen, strafbare feiten, onderzoeken, procedures en vonnissen, evenals informatie met betrekking tot het uitblijven van veroordelingen.

Wij kunnen bijvoorbeeld het volgende verzamelen:

 • Gezondheidsgegevens – inclusief details van eventuele gezondheidsproblemen, testresultaten, diagnose en behandeling
 • Strafrechtelijke gegevens – details van eventuele veroordelingen of het feit dat u geen veroordelingen heeft

We kunnen ook uw Burgerservicenummer verzamelen, maar alleen voor zover het is opgenomen in de medische documentatie die we moeten verzamelen zoals hierboven vermeld.

Hoe gebruiken we uw Persoonsgegevens?

De belangrijkste doeleinden waarvoor Indeez uw Persoonsgegevens gebruikt, worden hieronder beschreven, evenals de wettelijke basis waarop we ons baseren om dit te doen, in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Beschrijving van doeleinden: Wettelijke basis voor Persoonsgegevens Wettelijke basis voor Gevoelige Gegevens
Je op de website of app als Indeez accounthouder registreren Uitvoering van een contract met u Niet van toepassing
Om onze producten en diensten te leveren, waaronder het aannemen van betalingen, analyseren, beheren, verbeteren en het personaliseren van onze producten en diensten Niet van toepassing
U toegang te bieden om een verzekeringspolis af te sluiten, uw inkooporders te verwerken en de polissen die u bij Indeez hebt gekocht te beheren, inclusief premie-incasso Niet van toepassing
Contact met u opnemen en u meldingen en updates sturen in verband met de services, het beleid of het aanbod waarvoor u zich mogelijk hebt geregistreerd Niet van toepassing
Uw claims te verwerken en door te sturen (inclusief statusupdates en rapportage)   Voor de uitvoering van een contract (indien u een Indeez-account heeft)Voor toestemming (als u geen Indeez-account hebt) – Toestemming
Vragen, feedback en klachten te behandelen
Het voorkomen, opsporen en onderzoeken van fraude of andere financiële criminaliteit Om te voldoen aan een wettelijke verplichting Niet van toepassing
Om te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke, professionele en regelgevende verplichtingen, inclusief samenwerking met instanties zoals de Autoriteit Financiële Markten of de Autoriteit Persoonsgegevens Niet van toepassing
Te voldoen aan verzoeken om rechten van betrokkenen onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming Niet van toepassing
U gepersonaliseerde advertenties aan te bieden en u promotiemateriaal sturen in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren Wegens onze gerechtvaardigde belangen (als u een Indeez-account hebt)Voor toestemming (als u geen Indeez-account hebt en u niet heeft afgemeld) Niet van toepassing
Om u te identificeren en uw toegang te controleren tot de delen van onze website, apps of services waartoe u toegang heeft Onze gerechtvaardigde belangen Niet van toepassing
Om de rechten en/of eigendommen van Indeez te beschermen en onze wettelijke rechten, of die van derden, vast te stellen, te verdedigen of af te dwingen, waaronder mogelijk het afdwingen van onze algemene voorwaarden Onze gerechtvaardigde belangen Niet van toepassing
Om frauduleuze activiteiten te voorkomen en op te sporen en om de technische functionaliteit en veiligheid van het platform en de diensten te waarborgen Onze gerechtvaardigde belangen Niet van toepassing
Om een deel van ons bedrijf te kopen, verkopen, over te dragen of toegang toe te bieden; Onze gerechtvaardigde belangen Niet van toepassing
Voor werving en personeelsadministratie (alleen voor kandidaten) Toestemming Niet van toepassing

Met wie delen we uw Persoonsgegevens?

Het kan zijn dat we uw Persoonsgegevens soms moeten delen met andere partijen in verband met de hierboven beschreven doeleinden.

Dit kan het delen van uw Persoonsgegevens inhouden met:

 1. Verzekeraars en herverzekeraars die uw verzekeringspolis zullen opbouwen en onderschrijven
 2. Zakelijke partners zoals platforms, andere verzekeringstussenpersonen en externe claimbedrijven die uw claim zullen doorverwijzen, controleren of u in aanmerking komt en uw claim afhandelen
 3. Kredietinformatiebureaus
 1. Ons betalingsportaal Stripe
 2. Onze IT-serviceproviders (inclusief hostingprovider)
 3. Overheidsinstanties zoals de politie of de rechtbanken – bijvoorbeeld op basis van wettelijke vereisten en/of voor het voorkomen en opsporen van fraude
 4. Regelgevende instanties zoals de Autoriteit Financiële Markten of de Autoriteit Persoonsgegevens
 5. Degenen die u toestemming geeft om u te vertegenwoordigen (familie, vrienden, advocaten, enz.)

Derden die diensten voor ons verlenen zoals juridische adviseurs, accountants, auditors

Houd er rekening mee dat er mogelijk links van derden op onze website of app staan. Als u op die links klikt, wordt u doorgestuurd naar hun website waar verschillende cookies en privacy beleid van toepassing zijn. Indeez heeft geen controle over deze externe websites.

Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

We slaan uw Persoonsgegevens op en zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacy beleid, en zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke, regelgevende, fiscale of boekhoudkundige verplichtingen of behoeften. De specifieke periode waarvoor we uw Persoonsgegevens bewaren, is afhankelijk van de gegevens en de doeleinden waarvoor we ze bewaren. In sommige omstandigheden kunt u ons verzoeken uw Persoonsgegevens te verwijderen, zoals beschreven in de sectie “Uw rechten” hieronder.

Cookies en andere technologieën

Gelieve ons Cookiebeleid te raadplegen voor meer informatie over hoe we cookies en andere vergelijkbare technologieën gebruiken.

Internationale Gegevensoverdracht

Uw Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Unie worden overgedragen. Wanneer we gegevens buiten de Europese Unie overdragen, zorgen we ervoor dat de overdracht voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming om uw Persoonsgegevens en uw gegevensbeschermingsrechten te beschermen. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer gegevens naar het VK worden overgedragen, komen andere niveaus van gegevensbescherming ten pas. Voor andere overdrachten kunnen we andere waarborgen treffen, zoals contractuele verplichtingen om uw Persoonsgegevens te beschermen.

Indeez doet de volgende overdrachten binnen en buiten de Europese Unie:

Doel van overdracht Ontvanger Locatie Adequaatheidsbesluit/waarborgen
Uw persoonlijke gegevens zijn toegankelijk voor het UK Indeez-team Indeez SAS 34 Lime Street, Londen, EC3M 7AT, Engeland Verenigd Koninkrijk Adequaatheidsbesluit
Uw persoonlijke gegevens zijn toegankelijk voor eBaoTech International voor abonnementen op polissen en het afhandelen van claims eBaoTech International Pte. Ltd. 16 Raffles Quay #27-01, Hong Leong Building, Singapore 04858 Singapore Modelcontractbepalingen
Uw persoonlijke gegevens worden bewaard en opgeslagen voor de gehele duur van hun verwerking op Amazon Web Services-servers Amazon Web Services EMEA SARL (Registratie nr. 83100133400018), 38 Avenue John F Kennedy, L-1855 99137, Luxembourg Duitsland (hosting), Frankrijk (stand-by) & Zweden (back-ups) N.v.t.

Marketing en Afmelding

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u informatie te sturen over onze producten en diensten waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn. Dit omvat informatie op de Indeez-website of -app, of via direct marketing (e-mail, per telefoon of sms, sociale netwerkkanalen enz.). We gebruiken informatie die we over u hebben om ons te helpen onze producten en diensten te identificeren, op maat te maken en te verpakken, en om kortingen aan te bieden die voor u interessant kunnen zijn.

U beheert ons gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. U kunt zelf bepalen welke kanalen we kunnen gebruiken en aan welk type meldingen u eventueel de voorkeur geeft. U krijgt de mogelijkheid om de soorten marketing en kanalen te selecteren die u wilt ontvangen wanneer u uw registratie bij ons voltooit of direct marketing ontvangt. U kunt uw marketingvoorkeuren wijzigen door “uitschrijven” of “opt-out” in de e-mail of op enig ander moment door contact met ons op te nemen via legal@indeez.eu.

We zullen gevoelige persoonlijke gegevens (zoals informatie over uw gezondheid of strafblad) niet gebruiken voor marketingdoeleinden.

Uw rechten

Gegevensbeschermingswetten bieden u een aantal rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens. In de meeste gevallen zijn we verplicht om binnen een maand te reageren op elk verzoek om uw rechten uit te oefenen. Houd er rekening mee dat veel van deze rechten niet absoluut zijn of in bepaalde omstandigheden aan vrijstellingen onderhevig kunnen zijn.

Uw rechten omvatten:

 1. Recht van toegang tot persoonsgegevens

U hebt het recht om geïnformeerd te worden over hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Dit Privacy beleid biedt u dergelijke informatie in overeenstemming met de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 1. Recht op toegang

U hebt het recht om bevestiging te vragen of wij uw Persoonsgegevens al dan niet verwerken, en waar dat het geval is, om het volgende te vragen:

 • een kopie van uw Persoonsgegevens op te vragen;
 • andere aanvullende informatie waarin wordt uitgelegd hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken, zoals: de doeleinden waarvoor we uw gegevens verwerken, de categorieën gegevens die worden verwerkt, met wie we de gegevens delen en of deze worden overgedragen buiten de Europese Unie, de criteria om te bepalen onze bewaartermijnen, een herinnering aan uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, en waar de Persoonsgegevens niet van u worden verzameld, waar we deze vandaan halen.
 1. Het recht op wijziging

U heeft het recht om ons te vragen om Persoonsgegevens die volgens u onjuist, onvolledig of verouderd zijn, te corrigeren of te wijzigen.

 1. Recht op verwijdering;

In sommige omstandigheden hebt u het recht om te verzoeken om verwijdering van uw Persoonsgegevens, bijvoorbeeld als we deze niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of als u uw toestemming hebt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond is voor het verwerken. Houd er echter rekening mee dat dit geen absoluut recht is en dat we niet in alle gevallen overgaan tot verwijdering. We zullen uw Persoonsgegevens bijvoorbeeld niet verwijderen als we een wettelijke basis hebben om deze te verwerken. Bovendien mogen we geen gegevens verwijderen die nodig zijn om te voldoen aan onze wettelijke, regelgevende, fiscale of boekhoudkundige verplichtingen, zoals voor het voorkomen en opsporen van fraude.

 1. Recht om de verwerking te beperken

U kunt ons in bepaalde omstandigheden vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken (bijvoorbeeld als u van mening bent dat uw Persoonsgegevens onjuist zijn of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons op grond van onze legitieme belangen).

 • Recht op verzet

U kunt op elk moment bezwaar maken als u wilt dat wij u geen direct marketing meer sturen. U kunt in bepaalde omstandigheden ook bezwaar maken tegen een andere verwerking (zoals verwerking op basis van onze legitieme belangen, tenzij we dwingende redenen hebben om de verwerking voort te zetten).

 • Recht op intrekking van toestemming

Als onze wettelijke basis voor het verwerken van uw Persoonsgegevens toestemming is, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Houd er echter rekening mee dat als u uw toestemming intrekt, het misschien niet mogelijk is voor ons om door te gaan met het verstrekken van uw verzekeringspolis, het verwerken van uw claim, het behandelen van eventuele vragen of uw sollicitatie.

 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid stelt u in staat om van ons bepaalde Persoonsgegevens (die u aan ons hebt verstrekt) in een leesbaar formaat te verkrijgen of ons te vragen die informatie aan een derde partij van uw keuze te verstrekken. Dit is van toepassing als dergelijke Persoonsgegevens door ons worden verwerkt op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een contract.

 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Als we geautomatiseerde besluitvorming of profilering uitvoeren met behulp van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld een geautomatiseerde beslissing dat u niet in aanmerking komt voor een beleid), hebt u het recht om ons te vragen die beslissing te herzien met een menselijke inbreng.

U kunt bovenstaande rechten uitoefenen door ons te schrijven op legal@indeez.eu of op het volgende adres: Indeez SAS, 19 Rue du Rocher, 75008 Parijs – Frankrijk

In sommige gevallen kunnen wij u vragen om een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs of ander document aan ons te verstrekken.

U kunt ook meer informatie over uw rechten vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): AP-website

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via legal@indeez.eu. U kunt er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de AP. De AP is telefonisch bereikbaar via (+31) – (0)70 – 888 85 00 of per post via “Autoriteit Persoonsgegevens”, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.

Voor zover de Franse gegevensbeschermingswetten van toepassing zijn op onze verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u ook contact opnemen met de Franse gegevensbeschermingsautoriteit, de CNIL, telefonisch op +33 1 53 73 22 22, per post naar “Service des plaintes”, 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07 Frankrijk, of via de website van de CNIL.

Wijzigingen aan dit Privacy beleid

We kunnen dit Privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen om te voldoen aan de nieuwste regels en voorschriften en andere wettelijke vereisten en om het aan te passen aan ons gebruik van Persoonsgegevens. We zullen u laten weten of en wanneer we dat doen, door u op de hoogte te stellen van de publicatie van elk bijgewerkt Privacy beleid door middel van een bericht, banner of pop-up weergegeven op onze website of app of per e-mail.

Deze wijzigingen treden in werking vanaf de publicatie van het nieuwe beleid. Uw gebruik van onze website of app na de kennisgeving van het bijgewerkte Privacy beleid vormt een erkenning van de voorwaarden van een dergelijk beleid. Als u vragen heeft over de wijzigingen die zijn aangebracht in ons Privacy beleid, neem dan contact met ons op zoals aangegeven in de volgende sectie.

Neem contact met ons op

Als u contact wilt opnemen met Indeez met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u naar ons juridische team e-mailen via het volgende adres: legal@indeez.eu

Of schrijf ons naar:

Indeez SAS
19 Rue du Rocher,
75008 Paris – Frankrijk

Copyright © Indeez 2021
All rights reserved

Indeez SAS is listed on the Paris Trade and Companies Register under number 888 048 659 with its head office located at 19 rue du Rocher 75008 Paris, France. Indeez SAS, operating under the Indeez brand, is registered as insurance broker in the ORIAS Register, under number 20006983 (www.orias.fr).
In the UK, Indeez SAS is deemed authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA). The nature and extent of consumer protections may differ from those for firms based in the UK. Details of the Temporary Permissions Regime, which allows EEA-based firms to operate in the UK for a limited period while seeking full authorisation, are available on the FCA’s website (www.fca.org.uk). Indeez SAS is listed on the financial services register (register.fca.org.uk) and its FCA registration number is 938582.

We've got you covered whilst you're out working

If you need to make a liability claim as a result of causing injury or property damage to a third party whilst you were working, click the button below to access the Indeez claim platform.

We've got you covered

If you have been involved in an incident with a Deliveroo Rider that has caused you bodily injury or property damage, please make your claim – click the button.